CargoTrack Monitorizare GPS Auto

Ajutor de stat în transport - 50 bani / litru de combustibil alimentat

Aproximativ 3.000 de transportatori rutieri de marfă şi de persoane vor beneficia de schema de ajutor de stat de 300 milioane de lei pentru echilibrarea creşterii preţului la combustibil.

A.R.R. pune la dispoziția transportatorilor, începând cu data de 27.06.2022,  sistemul informatizat de administrare a schemei de ajutor de stat pentru depunerea cererilor de compensare și a documentelor însoțitoare.

Ajutor de stat 50 bani/litrul de combustibil - State aid in transport - 0.50 RON / liter of fuel supplied

Despre Schema de ajutor de stat

Ajutorul de stat va fi acordat transportatorilor licențiați în România sau în alte state membre ale Uniunii Europene, care efectuează transport rutier de mărfuri în cont propriu, contra cost sau transport public local,  inclusiv  transport de persoane, în mod regulat.

Valoarea ajutorului de stat pentru tansportatori este de 50 bani pe litrul de combustibil, dar nu mai mult de 400.000 euro pe întreprindere, echivalent în lei. 

Deciziile de ajutor de stat pentru transportatori se vor emite până la data de 31.12.2022, iar plata efectivă se poate face până la 31 iulie 2023, inclusiv.

Pentru a putea obține ajutorul de stat trebuie să îndepliniți câteva condiții:

 • Sunteți licențiat în România sau în alte state membre ale Uniunii Europene;
 • Dețineți cel puțin un vehicul eligibil;
 • Transportatorii stabiliți în România trebuie să nu figureze inactivi potrivit prevederilor Codului de procedură fiscală sau să nu se afle în inactivitate temporară, înscrisă în Registrul Comerțului și să nu beneficieze de alte compensații pentru activitatea de transport desfășurată cu vehicule eligibile, cu excepția celor care efectuează transport public local;
 • Împotriva dvs. nu au fost emise decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau, în cazul în care au fost emise asemenea decizii, acestea au fost puse în aplicare conform prevederilor legale în vigoare;
 • Alimentați vehiculele de la stațiile de distribuție ale operatorilor economici sau din rezervoarele pentru consum propriu deținute;
 • Nu vă aflați în faliment, procedură de executare silită, dizolvare, închidere operațională sau lichidare;
 • Nu ați solicitat alte tipuri de ajutor de stat pentru aceleași costuri;
 • Transportatorii licențiați în alte state membre ale Uniunii Europene trebuie să prezinte o declarație pe propria rãspundere din care să rezulte că efectueazã transport rutier de mărfuri în cont propriu, precum și o listă a vehiculelor eligibile utilizate pentru transportul rutier de mărfuri contra cost, transportul rutier de mărfuri în cont propriu și dețin o licență comunitară și pentru transportul de persoane.

Documente necesare pentru obținerea ajutorului de stat de 50 bani / litrul de combustibil

Pentru solicitarea ajutorului de stat, transportatorii depun la administratorul schemei o cerere de compensare a creșterii prețului la combustibil.

Cererea pentru obținerea ajutorului de stat trebuie să fie însoțită de următoarele documente, prezentate în format electronic:

 • Facturi achiziție motorină;
 • Contract cu furnizorul de motorină;
 • Certificat înregistrare fiscală în scopuri de TVA;
 • Contracte încheiate cu emițătorul cardului de gestiune al alimentărilor (MOL, SHELL, DKV, etc.);
 • Dovada dispersorului electronic (pentru cei care nu au carduri);
 • Copie act de identitate administrator;
 • Copie după certificatul de înregistrare al firmei;
 • Copie talon de înmatriculare al autovehiculelor care au alimentat pe teritoriul României;
 • Dovada deținerii dispersorului electronic pentru distribuție;
 • Copie a licenței comunitare – pentru transportul rutier de PERSOANE;
 • Copie Licență de Transport rutier internațional de mărfuri/persoane;
 • Copie Conformă pentru Vehicul (licența mică, care se obține pentru fiecare vehicul);
 

Atenție! Documentele  justificative trebuie păstrate timp de 10 ani, în caz contrar se poate primi o amendă.

Cei care beneficiază de ajutorul de stat vor trebui să păstreze anumite documente timp de 10 ani, în caz contrar se poate primi o amendă de 5.000 – 10.000 lei.

Documente ce trebuie păstrate:

 • fişele de magazie pentru fiecare rezervor pentru consum propriu deţinut la punctele lor de alimentare, bonurile de consum de la fiecare alimentare a vehiculelor eligibile din rezervorul respectiv. Acestea trebuie să aibă în mod obligatoriu înscrise cel puţin următoarele informaţii: data alimentării, numărul de înmatriculare al vehiculului alimentat, cantitatea de combustibil alimentată exprimată în litri pe fiecare vehicul, numărul de kilometri înregistraţi la bord la momentul alimentării;
 • înregistrările tahografului din prima şi din ultima zi a trimestrului pentru care se depune cererea de ajutor de stat;
 • documentele care atestă dreptul de deţinere a vehiculelor pentru care se acordă dreptul de ajutor de stat;
 • documentele de vânzare, export, distrugere pentru toate vehiculele ale căror consumuri sunt incluse în cerere;
 • anexele la facturile de achiziţie a carburanţilor

Cum se depune cererea pentru ajutorul de stat de 50 bani / litrul de combustibil

Se poate solicita ajutor de stat în baza unei cereri, depusă la Autoritatea Rutieră Română, pentru toate vehiculele deținute în cursul trimestrului pentru care se solicită compensarea, începând cu prima zi a trimestrului urmãtor celui pentru care se solicită ajutorul de stat.

În categoria cheltuielilor admise se încadrează facturile emise cu 30 de zile lucrătoare înaintea publicării în Monitorul Oficial a hotărârii.

Ministerul Finanțelor, Agenția Națională de Administrare Fiscală şi Autoritatea Rutieră Română – A.R.R., prin Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, vor încheia un protocol de colaborare pentru transmiterea informațiilor referitoare la transportatori, necesare pentru evaluarea cererii.

IMPORTANT: Depunerea dosarului are un termen de 15 zile pentru fiecare trimestru.

Sistemul informatic nu va permite depunerea altor cereri sau documente dacă veți depăși datele limită.

 • 1 Iulie – 15 iulie: Depunerea cererilor de ajutor de stat pentru trimestrul II din anul 2022;
 • 1 Octombrie – 15 Octombrie: Depunerea cererilor de ajutor de stat pentru trimestrul III din anul 2022;
 • 1 Octombrie – 1 decembrie: Depunerea cererilor de ajutor de stat pentru trimestrul IV din anul 2022.
 

Obținerea ajutorului de stat poate fi dificilă pentru tine, dacă nu este urmată o procedură corectă de întocmire și depunere a documentației.

În acest sens poți cere ajutorul echipei CargoTrack care te informează, consiliază și depune acest dosar pentru tine la autoritățile competente. 

Ce zici dacă noi te-am ajuta cu aceste documente?

Nu îți face griji, vei primi consultanță GRATUITĂ la fiecare pas din partea specialiștilor noștri, tocmai pentru a face acest proces cât mai prietenos pentru tine!

Deoarece avem experți care studiază neîntrerupt legislația și tot ceea ce se întâmplă, te putem ajuta să obții foarte simplu ajutorul de stat.

Această schemă de ajutor de stat are și un buget limitat, de aceea îți recomandăm să aplici cât mai repede pentru obținerea lui.

Introduceți distanţa pe care o aveţi de parcurs, consumul mediu al vehiculului și pretul pe litru de carburant în calculatorul pentru consum combustibil CargoTrack și aflați prețul pentru fiecare călătorie.

Probleme des întâlnite

Simți că ești copleșit cu completarea multitudinilor de cereri pentru obținerea licenței tale de transport? 

Îți dorești să nu mai pierzi timp cu actele?

Nu știi să completezi toate documentele?

Nu ai timp să te documentezi despre noua legislație?

Dorești să scapi de stresul completării și depunerii dosarelor?

Beneficiile obținute

Noi realizăm dosarul pentru ARR

Noi depunem documentele pentru ARR

Te informăm imediat despre toate aspectele legislative privind licența

Îți trimitem imediat Licența de transport

Evitarea amenzilor pentru lipsa licenței de transport

Consultanță din partea unor experți în domeniu

Proces simplificat pentru confortul tău

5/5 - (9 votes)
Scrie-ne ACUM!
1
Ai nevoie de ajutor?
CargoTrack
Bună ziua!
Cu ce vă putem ajuta?