Detașarea șoferilor este dovedită prin declarația IMI, un document esențial care atestă faptul că șoferii angajați în cadrul companiei sunt plătiți conform salariului minim din țările în care aceștia își desfășoară activitatea: fie că este vorba de încărcare, descărcare sau cabotaj.

Înainte de a detașa șoferii în statele membre ale Uniunii Europene, compania de transport trebuie să parcurgă o serie de proceduri legale, inclusiv depunerea declarației de detașare într-un portal special creat în acest scop (declaratia IMI). Procesul acesta trebuie finalizat cel mai târziu la începutul perioadei efective de detașare, pentru a asigura că totul este în conformitate cu legislația în vigoare.

Obligațiile administrative ale firmelor de transport în detașarea șoferilor

În funcție de etapa în care se află procesul, firmele de transport trebuie să aibă în vedere diferite aspecte.

Conținutul declarației de datașare, întocmit înainte de detașarea propriu-zisă:

• informații cu privire la identitatea operatorului, inclusiv numărul licenței comunitare sau alți identificatori, cum ar fi codul fiscal;

• detalii de contact ale unui administrator sau unei persoane de contact din statul membru în care se desfășoară detașarea, pentru a menține comunicarea cu autoritățile competente ale statului membru gazdă;

• date despre identitatea șoferului, inclusiv adresa de domiciliu și codul numeric personal sau numărul și seria actului de identitate;

• data în care începe contractul de muncă de muncă al șoferului și legea aplicabilă acestuia;

• datele estimate pentru începerea și încheierea perioadei de detașare;

• numerele de înmatriculare ale vehiculelor utilizate de șoferii detașați;

• tipurile de servicii de transport efectuate, cum ar fi transportul de mărfuri, transportul de pasageri, transportul internațional combinat sau operațiunile de cabotaj.

În timpul detașării, operatorul trebuie să se asigure că șoferii detașați dețin următoarele documente:

  • declarația de detașare în format tipărit sau electronic;
  • dovezi ale operațiunilor de transport care au loc în statul membru gazdă, cum ar fi documentul e-CMR;
  • înregistrările tahografului (în special simbolurile de țară ale statelor membre în care conducătorul auto a efectuat operaţiuni de transport).

După detașare, operatorul are obligația transmiterii, prin intermediul sistemului IMI, anumite documente cum ar fi:

  • înregistrările tahografelor;
  • documentele e-CMR;
  • documentația referitoare la remunerația șoferului în raport cu perioada detașării;
  • contractul de muncă;
  • fișele de pontaj aferente muncii efectuate de conducătorul auto;
  • dovada plății remunerației aferente conducătorului auto.

Aceste documente trebuie să fie transmise în termen de maximum 8 săptămâni de la încheierea perioadei de detașare. Este important pentru companiile de transport să respecte acest termen pentru a se conforma legislației și pentru a evita eventualele penalități sau sancțiuni.

Care sunt condițiile în care un șofer este detașat?

Cabotaj: operațiuni de transport intern într-un alt stat membru al UE decât cel în care este stabilit angajatorul șoferului și acesta nu este stabil în statul respectiv, șoferul este considerat conducător auto detașat. Puteți afla mai multe despre cabotaj dacă dați click aici.

Comerț transfrontalier: transport între două state membre UE sau între un stat membru și o țară din afara UE, iar angajatorul șoferului nu este stabilit în niciuna dintre aceste țări, acesta este considerat conducător auto detașat.

Deplasare fără încărcătură: deplasări în legătură cu operațiuni de cabotaj sau comerț transfrontalier care intră sub incidența normelor privind detașarea, șoferul este considerat conducător auto detașat în acele situații.

Operațiuni de transport combinat: prima sau ultima parte a unei operațiuni de transport combinat este o activitate de comerț transfrontalier sau o operațiune de cabotaj, șoferii se consideră conducători auto detașați doar pe durata desfășurării primei sau ultimei părți a operațiunii.

În toate aceste situații, respectarea normelor și procedurilor legale privind detașarea este esențială pentru a asigura conformitatea cu legislația UE și pentru a evita eventualele sancțiuni sau penalități.

Care sunt condițiile în care un șofer NU este detașat?

Un șofer nu este considerat conducător auto detașat în următoarele situații de transport:

Operațiune bilaterală: operațiune de transport din statul membru în care este stabilit angajatorul către o altă țară (fie ea în interiorul sau în afara UE) sau invers, de la orice altă țară (din interiorul sau din afara UE) către statul membru în care este stabilit angajatorul.

Activități suplimentare limitate de încărcare și/sau descărcare: în statele membre UE sau în țările din afara UE traversate în timpul unei operațiuni bilaterale, șoferul auto nu este considerat ca fiind detașat.

Tranzit: când se traversează o țară care face parte din UE fără a încărca sau descărca marfă.

Deplasare fără încărcătură: când deplasarea este legată de o operațiune bilaterală, conducătorul nu este detașat.

Operațiuni de transport combinat: prima sau ultima parte a unei operațiuni de transport combinat este o operațiune bilaterală, șoferul nu este conducător auto detașat doar pe durata desfășurării primei sau a ultimei părți a operațiunii.

Obligațiile administrative ale firmelor de transport sunt importante și se desfășoară în mai multe etape. Firmele trebuie să furnizeze informații detaliate, să asigure documentele necesare șoferilor detașați și să transmită documentele relevante prin intermediul sistemului IMI.

În plus, este crucial să se înțeleagă condițiile în care un șofer este considerat detașat și să se respecte normele și procedurile legale pentru a evita sancțiunile sau penalitățile. Poți cere ajutor în acest proces de la firme specializate care oferă acest serviciu. Poți da click aici pentru a vedea o astfel de ofertă.

Rate this post
Tania Radui
Tania Radui
Tania