Formularul A1 este un document ce atestă achitarea în tara de origine (în cazul nostru, România) a contribuțiilor sociale – CAS, pentru muncitorii detașați într-un stat membru UE sau pentru aceia care își desfățoară activitatea concomitent pe teritoriul unor diferite state europene.

Documentul portabil A1 se eliberează în aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială și cele ale Regulamentului (CE) nr. 987/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 septembrie 2009, regulamente care se aplică în relația dintre statele membre UE și Spațiul Economic European (SEE).

Formularul A1 trebuie prezentat, de către titular sau de angajator, organismului de control competent din statul unde își desfășoară activitatea, pentru a confirma situația titularului vis-a-vis de asigurările sociale și pentru a indica țara în care se plătesc cotizațiile de asigurări sociale.

Pe durata prestării activității în străinătate, lucrătorul sau reprezentanții acestuia trebuie să fie oricând în masură să prezinte autorităților din țara gazda Formularul A1.

Formularul A1 poate fi emis doar de către țara de origine (unde are sediul compania – ex. România). Țara gazdă va fi obligată să recunoască drepturile persoanei care deține un formular A1 acesta.

Condiții de obținere rapidă a Formularului A1

De ce trebuie ca o firma care desfășoară activități de transport rutier să dețină obligatoriu Formularul A1?

Pentru că acest Formular A1 face dovada plății contribuțiilor sociale pentru angajații detașați.

Cui se aplică?

Formularul A1 se aplică companiilor de transport rutier care desfășoară acțiuni de încărcare, descărcare sau cabotaj, excepție face doar tranzitul.

La ce ajută Formularul A1

Formularul A1 face dovada faptului că angajatul are plătite contribuțiile de asigurari sociale (CAS-ul) din statul membru de reședință. 

Se eliberează de către autoritatea de securitate sociala din statul membru de detașare CNPP (Casa Națională de Pensii Publice).

Pe scurt: prin Formularul A1 dovediți că aveți salariații (în cazul dvs. șoferii) asigurați în sistemul social din România.

Când se prezintă Formularul A1

Formularul A1 trebuie să se afle tot timpul la bordul autovehiculului, el se prezintă ori de câte ori șoferul va avea un control asupra actelor.

Bine de știut! Este de recomandat ca șoferul să aibă împreună cu acest formular și detașările IMI.

Cine poate solicita acest document?

Formularul A1 poate fi solicitat de următoarele entități:

 • Persoana fizica autorizată;
 • Angajatorul care lucrează în 2 sau mai multe state;
 • Lucrator independent detașat;
 • Lucrator independent în 2 sau mai multe state;
 • Personal contractual;
 • Funcționarii publici.

Domeniile unde Formularul A1 este întâlnit frecvent

Oricine are angajați detașați în alte țări europene are nevoie de depunerea dosarului pentru obținerea Formularului A1 în vederea evitării unor amenzi considerabile și alte controale ulterioare, dar cel mai adesea companiile din următoarele domenii au cerut cel mai frecvent aceste formulare:

Companiile din domeniul construcțiilor;

Companiile din domeniul transportului:

 • Transport marfă & logistică;
 • Transport persoane;
 • Distibuție și curierat;
 • Transport animale;
 • Transport medical și farmaceutic;
 • Transport frigorific;

Ce se întâmplă dacă am un accident?

Ce se întâmplă dacă am un accident pe durata detaşării în străinătate? Voi beneficia în continuare de asigurarea medicală din ţara de origine? Dar familia mea?

DA — Atât dumneavoastră, cât şi membrii de familie, veţi fi asigurat timp de până la 2 ani (nu contează dacă aţi fost detaşat de angajator sau v-aţi autodetaşat, în calitate de lucrător independent).

Accidentele pot fi diverse, de la cele rutiere până la cele de muncă!

Pentru a primi asistenţă medicală în ţara în care plecaţi, veţi avea nevoie de 2 documente:

 • cardul european de asigurări sociale de sănătate;
 • formularul A1 , care atestă afilierea la sistemul din ţara de origine;

Cum se poate obține?

În România, pentru obținerea Formularului A1 se întocmește un dosar amplu care trebuie să cuprindă mai multe acte de la diverse instituții. Acest dosar se depune la Casa Națională de Pensii Publice București, însoțit de o cerere de înregistrare a dosarului. Această cerere va primi un număr de înregistrare de la Casa Națională de Pensii Publice București și astfel va reprezenta documentul care atestă depunerea dosarului.

De multe ori procesul de întocmire și depunere a dosarului la CNPP – București este unul anevoios iar mulți transportatori și administratori recurg la terțe persoane pentru a realiza și depune dosarul pentru angajații companiei. Chiar și noi ne-am specializat cu realizarea și depunerea dosarelor pentru Formularul A1 în urma cererii pentru ajutor a partenerilor noștri transportatori.

Legea detașării șoferilor (Detașările IMI)

Formularul A1 este recomandat să fie alături de detașările IMI și să fie prezentat atunci când șoferului în cadrul unui control în orice țară din Europa îi sunt cerute.

Începând cu 2 februarie 2022 conducătorii auto care vor efectua orice cursă de transport pe teritoriul UE vor trebui plătiți cu remunerația minimă aplicabilă în țările în care încarcă sau descarcă o marfă.

Declarațiile IMI certifică faptul că soferii din cadrul companiei respectă standardul de salarizare, au salariul minim în țările în care își desfășoară activitatea: încărcare, descărcare sau cabotaj. Această declarație este solicitată la nivel european și este necesara tuturor firmelor care desfășoară aceste activități în țările respective

Ce conține un dosar pentru Formularul A1

Dosarul pentru obținerea Formularului A1, sau Formularelor A1 (dacă sunt mai mulți salariați), se depune la Casa Națională de Pensii Publice și trebuie să conțină:

 • Certificatul de înregistrare a societăţii, eliberat de către oficiul teritorial al registrului comerţului;
 • Certificatul de atestare fiscală, eliberat de unitatea teritorială competentă a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, din care să rezulte că angajatorul în cauză nu are datorii la bugetul general consolidat, la data depunerii solicitării privind determinarea legislaţiei aplicabile;
 • Declaraţie pe proprie răspundere a angajatorului din care să rezulte numărul total de salariaţi încadraţi cu contracte individuale de muncă la data solicitării determinării legislaţiei aplicabile, numărul salariaților care își desfășoară activitatea în România și numărul salariaților detașați/sau care incarca/descarca marfa  în alte state;
 • Certificatul constatator privind situaţia angajatorului, emis de oficiul teritorial al registrului comerţului pentru luna în curs;
 • Situaţii financiare actuale ale comerciantului din România sau din străinătate, verificate, aprobate şi publicate potrivit legislaţiei statului în care comerciantul are domiciliul/sediul;
 • Declaraţie pe propria răspundere a angajatorului prin care să se ateste cifra de afaceri realizată de acesta în România şi cea realizată de acesta pe teritoriul altor state în ultimul an, respectiv de la data înfiinţării, după caz, sau declaraţie pe propria răspundere a angajatorului prin care să se ateste numărul de încărcări și descărcări  de mărfuri, realizate pe teritoriul României și pe teritoriul diferitelor state membre în care aceste operațiuni au avut loc, în ultimul an, respectiv de la data înfiinţării, după caz;
 • Declarație referitoare la tiparul de lucru al șoferilor din ultimele 12 luni și, situația estimată a tiparului de lucru pentru următoarele 12/24 luni, după caz (statele membre în care șoferii desfășoară, de regulă, activitatea);

Dacă îmi lipsește Formularul A1 ce se poate întâmpla?

Lipsa acestui document pe teritoriul Uniunii Europene poate duce la amendarea conducatorului autovehiculului și a companiei unde este angajat.

Exemplu real: în urma unui control în Franța pentru neprezentarea documentului portabil Formularul A1 conducătorul camionului a fost amendat pentru lipsa acestuia cu 3.269 euro.

În urma unui control în statul membru UE unde este prestată activitatea, pentru neprezentarea documentului portabil A1 pe lângă amenzile aplicate în țara respectivă vor fi sesizate autoritățile din România, respectiv I.T.M.-ul și A.N.A.F-ul județean în a cărui rază își are sediul societatea românească. Organele de control românești pot solicita în cadrul controlului întreprins la solicitarea autorităților străine, documente ale societății din România pe o perioadă cuprinsă între 1-5 ani vechime.

*Amenda nu se aplică în cazul prezentării la control, a unui document care atestă depunerea dosarului în vederea obținerii formularului A1, urmate de punerea la dispoziție în cel mai scurt timp a acestuia.

Obține Formularul A1 prin 4 pași simpli

Doar prin serviciile CargoTrack poți obține Formularul A1 prin 4 pași simpli astfel:

 1. Ne trimiți prin e-mail toate informațiile de care noi avem nevoie pentru documentație;
 2. Noi întocmim pentru tine declarațiile;
 3. Tot noi ne ocupăm de trimiterea documentației la CNPP – București;
 4. Formularul obținut la final va fi automat trimis către tine;

4 motive pentru care să alegi CargoTrack

 • Noi ușurăm acest proces complex pentru ca tu să acorzi timp lucrurilor importante din afacerea ta;
 • Echipa noastră are experiența necesară în alcătuirea și gestionarea dosarelor pentru formularele A1;
 • Noi te putem scuti de amenzi: în cazul neprezentării Formularului A1 amenda este de 3.269 euro/salariat;
 • Scapi de stresul cu documentația și problemele care pot apărea pe parcurs;
 • Timp redus de solutionare. Doar trebuie sa ne puna la dispozitie toate informatiile și reprezentatul CargoTrack furnizează în 48h numărul de înregistrare/dovada pentru eventualitatea necesității prezentării în trafic, în fața autorităților a acestui document.


Obține Formularul a1

4.4/5 - (11 votes)
Vlad
Vlad
Vlad

Would you like to share your thoughts?

Your email address will not be published. Required fields are marked *