Codul TVA intracomunitar trebuie să fie deținut de toate firmele neplătiroare de TVA care au relații comerciale cu firme din Uniunea Europeană. Dacă te afli în situația în care nu ai acest cod și dorești să colaborezi cu o firmă din UE, poți citi mai jos care sunt condițiile și cum îl poți obține.

Ce este mai exact Codul TVA intracomunitar?

Acest cod este o identificare specifică acordată entităților juridice care nu sunt supuse plății TVA (cum ar fi PFA-uri, SRL-uri sau Întreprinderi Individuale), permițându-le să efectueze tranzacții cu alte companii impozabile din Uniunea Europeană.

Companiile respective sunt scutite de TVA în România, continuând să emită facturi fără TVA și fără a-și deduce TVA-ul din achiziții. Codul TVA intracomunitar este utilizat exclusiv în relația cu firme din țări UE.

Obținerea codului TVA intracomunitar nu presupune înregistrarea în scopuri de TVA. Utilizarea codului implică menținerea statutului de neplătitor de TVA în România. Toate facturile emise către clienții din țară vor fi eliberate fără TVA.

Codul de TVA intracomunitar permite identificarea societății tale ca operator și este utilizat pentru a preveni dubla impunere între statele membre ale Uniunii Europene.

Contexte în care acest cod este necesar

Când efectuezi o achiziție intracomunitară de bunuri și valoarea totală depășește 10.000 de euro sau echivalentul în lei al acestei sume

  TVA-ul este aplicat atunci când se atinge plafonul, în cazul unor achiziții multiple pe parcursul unui an.

  Dacă suma achizițiilor nu depășește plafonul de 34.000 de lei pe an, nu ești obligat să obții un cod de TVA.

  Dacă faci achiziții ale unor servicii de la companii din UE pentru a-ți derula activitatea

  Codul TVA intracomunitar este necesar să fie comunicat companiilor de la care achiziționezi servicii, pentru a fi inclus pe facturile emise către tine. Ulterior, este necesar să-l calculezi și să-l plătești în România.

  Iată doar câteva exemple de situații în care este imperativ să analizezi necesitatea obținerii unui cod de TVA intracomunitar:

  – Achiziționarea serviciilor de hosting.

  – Desfășurarea de campanii publicitare prin intermediul platformelor precum Google, Facebook și altele asemenea.

  – Plata abonamentelor pentru publicații, aplicații și software-uri utilizate în desfășurarea activității tale.

  În cazuri de genul acesta, dacă ai plătit serviciile respective cu TVA inclus, îți poți recupa totuși banii dacă îndeplinești anumite condiții. Poți afla mai multe dând click aici.

  Ești furnizor de servicii către state membre UE

  În cazul în care furnizezi servicii către clienți din alte state membre ale Uniunii Europene este necesar să incluzi pe factura fiscală propriul cod de TVA și să soliciți clientului să-ți furnizeze un cod de TVA valabil.

  Cum poți obține codul TVA intracomunitar?

  Ai nevoie de mai multe documente pentru a obține codul de TVA intracomunitar. Trebuie să depui la sediul ANAF de care aparține firma ta următoarele documente:

  • Declarația 091, completată și semnată în două exemplare;
  • Copie după certificatul de înregistrare al firmei (CUI-ul);
  • Documente suplimentare, după caz, cum ar fi ultima balanță sau un memoriu justificativ.

  Certificatul de înregistrare în scopuri de TVA intracomunitar împreună cu codul de TVA intracomunitar pot fi eliberate fie pe loc, fie în câteva zile lucrătoare. Procedura de depunere și ridicare a documentelor trebuie realizată de către administratorul firmei. În cazul în care acesta nu poate fi prezent fizic, poate împuternici o altă persoană prin intermediul unei procuri notariale.

  Unde declar și plătesc TVA-ul intracomunitar?

  Acesta  se declară și se plătește prin depunerea declarațiilor D301 (Decont Special de taxă pe valoare adăugată) și D390 (Declarația recapitulativă privind livrările/achizițiile/prestările intracomunitare) pentru luna în care au avut loc operațiuni intracomunitare, până la data de 25 a lunii următoare.

  Decontul trebuie depus la sediul ANAF pe a cărui rază teritorială se află sediul companiei tale sau în evidență la același sediu. Acesta trebuie completat doar pentru lunile în care au avut loc operațiuni intracomunitare.

  Declarațiile pot fi depuse în format electronic pe site-ul ANAF sau în format fizic, fie la sediul ANAF, fie la poștă, prin trimiterea unei scrisori recomandate.

  Anularea codului

  Codul TVA intracomunitar poate fi anulat din oficiu sau la cerere de către instituțiile fiscale dacă:

  • Te-ai înregistrat în scopuri de TVA, conform art. 316 Cod fiscal;
  • Soliciți anularea conform alin. (5), (6) și (8) din art. 317 al Codului fiscal;
  • Activitatea economică a firmei tale încetează.

  Cu alte cuvinte, este important să obții un cod de identificare în scopuri de TVA în situația în care firma ta este neplătitoare de TVA. Acest cod este crucial în ceea ce privește dubla taxare în statele din Europa și pentru a recupera o parte din sumele plătite. Cu ajutorul acestui cod, procesele de taxare și de recuperare a TVA-ului devin mai eficiente și mai transparente, asigurând că afacerea ta operează conform cerințelor fiscale și evitând posibilele probleme legate de impozite. Codul TVA intracomunitar este esențial în gestionarea și optimizarea situației fiscale a firmei tale în cadrul pieței europene.

  Rate this post
  Tania Radui
  Tania Radui
  Tania