CargoTrack Monitorizare GPS Auto

Politica de confidențialitate

Noile reglementări UE cu privire la protecția și prelucrarea datelor personale

Tehnologia și mediul online ne aduc beneficii tuturor, dar, în același timp, și provocări. Iar una dintre acestea este protejarea datelor personale ale clienților noștri. La CargoTrack acest demers a fost încă de la început un angajament ferm pe care l-am luat față de clienții noștri.

Începând cu data de 25 mai 2018, CargoTrack va adopta regulamentul UE 2016/679. Cunoscută ca și GDPR (General Data Protection Regulation) sau Regulamentul general privind protecția datelor personale, această măsură va intra în vigoare în toate statele membre ale Uniunii Europene.

Te asigurăm că Cargotrack va continua să prelucreze datele personale ale clienților doar în scopuri bine definite, precum crearea de oferte personalizate care să fie cât mai aproape de nevoile acestora, includerea în studii de piață despre produsele și serviciile CargoTrack.

Ce sunt datele personale și cum le obținem?

Datele personale sunt acele informații prin care un client poate fi identificat în mod direct sau indirect. CargoTrack obține aceste date astfel:

Direct de la client
CargoTrack colectează date personale direct de la client, de regulă acele informații furnizate la semnarea contractului sau pe parcursul desfășurării acestuia:

Nume, prenume, data nașterii
Adresa poștală și de e-mail
Număr de telefon și altele
Detalii privind tranzacțiile efectuate (produse achiziționate, prețuri, moduri de plată)
Detalii legate de trafic și zona din care folosește serviciile CargoTrack.

De asemenea, CargoTrack primește orice informații sau conținut creat de client și oferit în mod activ de acesta (fotografii, clipuri etc.).

în plus, pentru a fi în măsură să ofere cele mai bune produse și servicii, CargoTrack poate solicita uneori informații privind experiența clientului pe parcursul utilizării produselor și serviciilor CargoTrack. Aceste informații pot fi comentarii sau sugestii, dar și recomandări pentru îmbunătățire.

Automat
în anumite situații, CargoTrack poate colecta datele clienților și prin mijloace automate. De exemplu, date personale pot fi colectate prin intermediul cookie-urilor, beacon-urilor web sau telefonice, atunci când clientul interacționează cu servicile CargoTrack. Datele astfel colectate pot include: adresa IP, tipul de browser, sistemul de operare, numărul de identificare al dispozitivului mobil folosit, locația geografică, adrese URL de redirecționare, informațiile despre acțiunile întreprinse sau despre interacțiunea cu CargoTrack.

Cine este responsabil pentru datele personale în cazul ofertelor de grup sau a celor care deservesc mai mulți utilizatori?

În cazul ofertelor de grup sau al produselor și serviciilor care deservesc mai mulți utilizatori, titularul de cont este responsabil pentru datele pe care le oferă. Opțiunile exprimate de titular cu privire la datele personale vor fi aplicabile tuturor utilizatorilor din grupul creat (cu excepția cazului în care un alt utilizator ne-a indicat în avans propria sa opțiune). în caz de discrepanțe între opțiunile utilizatorilor și ale titularului de cont, titularul va indica opțiunea care prevalează

De ce prelucrăm datele personale?

Cargo Track va prelucra datele personale ale clientului doar pentru a asigura o cât mai bună relație cu acesta pe parcursul derulării contractului. Prelucrarea datelor cu caracter personal poate avea la bază consimțământul clientului, poate fi în legătură cu contractul sau impusă de o obligație legală.
Interesul legitim al Cargo Track poate sta la baza unei prelucrări de date personale, Clientul putând să se opună. Alături de interesul legitim, la baza prelucrării poate sta acordul clientului, necesitatea derulării contractului sau o obligație legală în sarcina Cargo Track.

Atunci când Cargo Track îi solicită clientului acordul pentru prelucrare, acesta are trei opțiuni: “Da”, “Nu” sau “Mai târziu”. Selectarea ultimei opțiuni dă dreptul Cargo Track să adreseze solicitări ulterioare de obținere a acordului

Doar dacă există acordul în acest sens, Cargo Track va prelucra datele personale cu scopul de a informa cu privire la:
• produsele și serviciile Cargo Track, oferte, promoții sau evenimente speciale
• produsele și serviciile afiliaților Cargo Track sau a partenerilor de afaceri ai Cargo Track
Deoarece este necesar pentru oferirea de produse și servicii, Cargo Track va prelucra datele personale cu scopul de a:
• onora cererile/comenzile/întrebări clienților, procesarea plăților efectuate pentru produsele și serviciile Cargo Track
• verifica eligibilitatea clienților pentru anumite oferte și produse
Pentru că este un interes legitim care nu lezează drepturile clientului, Cargo Track va prelucra datele personale cu scopul de a:
• personaliza experiența din sediul Cargo Track și din mediul online Cargo Track, pentru a solicita feedback cu privire la experiența Clientului sau pentru a evalua eficiența comunicării cu acesta, pentru a personaliza interacțiunile pe care le au clienții cu echipele de vânzare prin telefon sau cu departamentul Relații cu Clienții
• crea și menține conturile de Client, inclusiv pentru administrarea oricăror programe de loialitate sau recompensare a consumatorilor asociate contului de Client
• asigura protecția necesară, identificarea și prevenirea debitelor, abuzurilor, reclamațiilor și altor obligații și pentru a respecta legislația aplicabilă
• evalua potențiale riscuri de fraudă sau întârziere la plată, inclusiv prin verificarea în baze de date dedicate pentru identificarea unor eventuale debite rămase ca urmare a neexecutării obligațiilor din contracte de comunicații electronice anterioare sau în curs
• evalua solvabilitatea Clientului și riscul comercial în eventualitatea încheierii unui contract
• îmbunătăți produsele și serviciile Cargo Track, prin evaluarea numărului de utilizatori care accesează sau utilizează produsele și serviciile Cargo Track, care sunt caracteristicile produselor și serviciilor care prezintă cel mai mult interes pentru clienți, care sunt tipurile de oferte pe care clienții și le doresc și modul în care funcționează produsele și serviciile online din punct de vedere tehnic
• elabora profile de client pe baza cărora Cargo Track să identifice ulterior cazuri de fraudă
Cargo Track poate să înregistreze convorbirile telefonice cu reprezentanții Cargo Track în scopul identificării nevoilor clienților și îmbunătățirii serviciilor oferite de Cargo Track. Clientul este informat în acest sens la momentul solicitării unei convorbiri cu un operator al Serviciului Clienți Cargo Track și are posibilitatea de a refuza convorbirea.
Cargo Track va putea folosi informațiile pe care le colectează despre client, dispozitivul utilizat sau folosirea produselor și serviciilor și în alte moduri doar cu respectarea legii.

Care sunt drepturile clienților cu privire la prelucrarea datelor personale?

Clientul are drepturi specifice în ceea ce privește protecția datelor, iar Cargo Track asigură un mediu care facilitează exercitarea acestora (dreptul de acces, de rectificare, de obiecție, de ștergere, de primire a datelor personale sau de depunere a unei reclamații).
Cargo Track a luat măsurile de precauție necesare pentru a asigura clientul că drepturile sale de protecție a datelor sunt respectate corespunzător.
Clientul are dreptul:
• să acceseze datele sale personale, să le modifice, restricționeze, să își retragă acordul sau să se opună prelucrării acestora sau să solicite ștergerea acestora (dreptul de a fi uitat)
• să acceseze datele sale personale sau să solicite Cargo Track transmiterea lor către o altă societate (dreptul de portabilitate)
• să dezactiveze anumite tipuri de colectare sau utilizare a datelor sale, inclusiv utilizarea anumitor cookie-uri și unor tehnologii similare
• să depună o reclamație la autoritatea de supraveghere competentă – în România aceasta este Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrărilor de Date cu Caracter Personal (ANSPDCP)
• să solicite Cargo Track să corecteze orice inexactități din datele sale personale. în cazul unui cont online, acest lucru se poate face, de obicei, din secțiunea de editare a datelor contului. în orice situație, Clientul poate trimite o solicitare de rectificare a datelor sale.
Aceste drepturi pot fi limitate, în anumite circumstanțe definite prin lege (de exemplu, clientul va putea opta să nu mai primească comunicări de marketing, însă nu va putea solicita Cargo Track să i se șteargă datele personale necesare pentru executarea contractului). Astfel de restricții vor fi verificate individual și vor fi comunicate clientului în mod corespunzător.
Dreptul de dezactivare se poate exercita după cum urmează:
• prin urmarea instrucțiunilor pentru dezactivare din comunicările de marketing relevante
• în cazul în care are un cont monitorizare, poate modifica preferințele de activare/dezactivare din secțiunea relevantă de editare a contului
• printr-o solicitare către firma Cargo Track trimițând un mai scris.
Clientul va primi în continuare comunicări administrative de la Cargo Track, precum confirmări ale comenzilor sau notificări cu privire la activitățile din contul său (de ex. confirmări de cont și modificări de parolă), chiar dacă renunță la primirea comunicărilor de marketing.
Cargo Track informează clientul că se poate opune oricând la o prelucrare executată pe baza interesului legitim. Orice opoziție va fi analizată și soluționată conform legii.

Cum se aplică GDPR în cazul copiilor?

Cargo Track nu solicită și nu colectează cu bună știință date personale ale copiilor cu vârsta mai mică de 16 ani atunci când oferă servicii specifice excepția cazului în care este obținut în prealabil acordul explicit al părintelui sau custodelui) sau cu vârsta mai mică de 14 în restul situațiilor. În cazul în care sunt colectate date personale ale copiilor, acestea sunt prelucrate cu atenție și numai cu măsuri de siguranță specifice.

Ce presupune prelucrarea automată a datelor cu caracter personal?

Orice decizie luată exclusiv pe bază de prelucrare automată va fi anterior consimțită sau necesară încheierii Contractului.
Cargo Track personalizează comunicarea cu clienții săi utilizând date personale legate de istoricul clienților, opțiuni anterioare sau preferințe de produse sau servicii.
Clientul nu va face obiectul niciunei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată a datelor care produce efecte juridice în ceea ce îl privește sau îl afectează într-un mod semnificativ, cu excepția cazului în care clientul a fost în mod explicit de acord cu prelucrarea sau prelucrarea este necesară pentru încheierea sau realizarea unui contract încheiat cu Cargo Track (cum este cazul identificării eligibilității pentru anumite oferte) pentru a preveni situațiile de fraudă și debite, sau Cargo Track este obligată de lege să utilizeze în acest mod datele personale.
În toate cazurile, clientul are posibilitatea de a solicita explicarea logicii din spatele mecanismului de decizie automată, precum și, acolo unde este cazul, clientul poate să solicite intervenție umană în emiterea deciziei care îl privește.

Pot fi prelucrate datele tale personale de către terți în alte scopuri?

În cazul în care clientul își exprimă acordul în acest sens sau există un interes legitim în ceea ce privește utilizarea datelor sale personale, Cargo Track va putea comunica aceste date către terți.
Ca regulă, Cargo Track nu va comunica datele personale ale clientului unei terțe părți care intenționează să le utilizeze în scopuri de marketing direct, cu excepția cazului în care există acordul clientului în acest sens.
Cargo Track poate însă comunica datele personale ale clientului unor terțe părți, fără acordul acestuia, în următoarele situații și către următoarele entități:
• Afiliați: datele personale pot fi comunicate societăților afiliate Cargo Track în scopul desfășurării activităților curente și de afaceri
• Furnizori de servicii: Cargo Track poate contracta furnizori de servicii, agenți sau antreprenorii care să furnizeze servicii în numele său, inclusiv servicii de administrare a mijloacelor și a serviciilor puse la dispoziția clientului. Cargo Track solicită acestor terțe părți să respecte toate legile aplicabile privind protecția datelor și cerințe specifice de securitate referitoare la datele personale ale Clientului. Cargo Track poate transfera astfel de date personale atunci când oferă servicii de comunicații electronice, servicii legate de garanție, schimb de produse (în caz de eligibilitate).
• Alți furnizori de servicii de telecomunicații: la introducerea datelor cu privire la întârzierile de plată, dacă este cazul
• Consultanți sau parteneri externi Cargo Track care oferă asistență societății (de ex. avocați externi, agenții de recuperare creanțe, call center)
• Autorități publice: Cargo Track poate comunica datele clientului în cazul în care i se impune acest lucru prin lege sau în cazul în care consideră, de bună credință, că respectiva divulgare este necesară în mod rezonabil pentru derularea corespunzătoare a proceselor juridice, investigațiilor sau pentru a răspunde la orice reclamații sau solicitări de la autorități

Ce este Registrul abonaților?

În lipsa unei cereri exprese din partea Clientului, Cargo Track are obligația legală de a introduce datele Clientului în Registrul Abonaților.
Serviciul de informații privind abonații (Registrul abonaților) permite aflarea de către orice persoană a numărului sau, după caz, a numerelor de telefon sau de fax al/ale abonaților serviciilor. Acesta poate fi în formă scrisă sau electronică.
Datele personale ale clientului (numele/denumirea, adresa de domiciliu/sediul și numărul/numerele de telefon) vor fi incluse în Registrul abonaților și pot fi transferate către toți furnizorii de servicii de informații privind abonații și de registre ale abonaților (cărți de telefon tipărite și online), de la care Cargo Track a primit o solicitare în acest sens.
Clientul:
• are la dispoziție 45 de zile lucrătoare de la data încheierii Contractului pentru a-și exprima dezacordul, în caz contrar informațiile urmând a fi prelucrate în acest scop
• are dreptul de a verifica, rectifica și de a elimina datele sale personale din Registre și din Serviciile de informații abonați printr-o cerere scrisă adresată Cargo Track

Cum îți protejăm datele personale?

Cargo Track aplică măsuri de siguranță adecvate pentru a garanta siguranța datelor personale ale clientului și are implementate durate specifice, pentru ca datele personale să fie păstrate atât cât este necesar pentru îndeplinirea scopului declarat.
• Securitatea datelor
Pentru a garanta siguranța datelor personale, Cargo Track a implementat o serie de măsuri de securitate care sunt în conformitate cu standardele industriei. Acestea nu acoperă acele date personale pe care clientul alege să le comunice în spații publice online sau offline.

• Păstrarea datelor
Cargo Track va păstra datele personale atâta timp cât este necesar pentru scopul declarat, luând în considerare nevoia de a răspunde la întrebări sau de a rezolva probleme, de a oferi servicii noi sau îmbunătățite și de a respecta cerințele legale aplicabile. Prin urmare, Cargo Track poate păstra datele personale pentru o perioadă rezonabilă de timp după ultima interacțiune a clientului cu Cargo Track, în conformitate cu legislația în vigoare.
Atunci când datele personale ale clientului nu mai sunt necesare scopului pentru care au fost colectate sau care a fost agreat și nici nu există vreo obligație legală de păstrare, Cargo Track le va distruge sau șterge într-un mod sigur.

• Prelucrarea datelor cu caracter personal
Prelucrăm datele Dvs. cu caracter personal exclusiv în cadrul dispoziţiilor legale cu privire la protecţia datelor cu caracter personal. Acestea se refera la Regulamentul UE 679/2016 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date precum şi la alte legi aplicabile in materie (ex:  Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice).

Salariaţii şi împuterniciţii noştri au obligaţia de a respecta dispoziţiile cu privire la protecţia datelor conform normelor legale.

În legătură cu toate solicitările legate de datele dvs., de protecţia datelor în cadrul societăţii CARGO TRUCK SOLUTIONS S.R.L. sau orice întrebare/reclamație pot fi adresate către adresa de email: office@cargo

Pentru persoanele care au aplicat la unul dintre joburile postate pe platforma de LinkedIn a companiei www.linkedin.com/company/cargo-track sau în secțiunea de joburi https://cargotrack.ro/cariere/ datele din formular sunt stocate în baza de date securizată CARGOTRACK, pe o perioadă de 3 ani. Pentru ștergerea mai rapidă a datelor din evidența CARGOTRACK puteți trimite o solicitare prin e-mail la adresa office@cargo.

Cum pot afla mai multe despre această reglementare?

Pentru orice întrebare referitoare la datele personale sau pentru exercitarea drepturilor legale, clientul se poate adresa responsabilului Cargo Track pentru protecția datelor prin utilizarea adresei dedicate: office@cargo. De asemenea, clientului îi sunt puse la dispoziție, pe www.cargotrack.ro, formulare pentru exprimarea nelămuririlor sau întrebărilor sale.

Toate opțiunile disponibile vor fi prezentate și toate mesajele vor primi răspuns conform prevederilor legale. Cu toate acestea, clientul trebuie să aibă în vedere că, din motive tehnice, pentru a pune în aplicare solicitările sau opțiunile sale, este posibil să fie necesare câteva zile, dacă nu există campanii în derulare. Dacă există campanii în derulare, este posibil ca opțiunea clientului să poată fi implementată de Cargo Track doar pentru campanii viitoare. În timpul necesar pentru implementarea opțiunii, Cargo Track va continua să prelucreze datele personale ale Clientului pe baza opțiunilor anterior exprimate.

Cum se aplică aceste reglementări în cazul persoanelor juridice?

În cazul clienților persoane juridice, în scopul prelucrării datelor personale ale utilizatorilor săi conform celor menționate mai sus, Cargo Track va obține acordul expres al titularului de cont pentru tipurile de prelucrări de date personale sau pentru categorii de date personale pentru care legea impune o asemenea condiție. în acest sens, clientul persoană juridică se obligă ca înainte de a transfera date personale ale utilizatorilor și ale persoanei de contact către Cargo Track, să obțină consimțământul acestora pentru prelucrările efectuate de către Cargo Track în executarea contractului și pentru prelucrările de date menționate în articolele anterioare. Transferând datele personale ale utilizatorilor și ale persoanei de contact către Cargo Track, clientul persoană juridică atestă că a fost obținut consimțământul utilizatorilor și al persoanei de contact pentru prelucrarea datelor lor personale de către Cargo Track conform prevederilor de mai sus și își asumă întreaga responsabilitate în legătură cu aceasta. Totodată, asemenea ofertelor de grup, clientul va selecta opțiunile utilizatorilor în comunicarea cu Cargo Track.

Rate this page
Scrie-ne ACUM!
1
Ai nevoie de ajutor?
CargoTrack
Bună ziua!
Cu ce vă putem ajuta?